Veelgevraagde functies

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste herstelcoördinatoren,  herstelbegeleiders en herstelondersteuners. Hieronder kun je lezen wat je zoal doet in de verschillende functies. Enthousiast geraakt? Dan willen wij graag met je kennismaken.

Herstelcoördinator

Als herstelcoördinator begeleid je cliënten met psychische en/of co-morbiditeitsvraagstukken bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren: thuis en in onze beschermde woonvormen. Je vervult de regierol ten opzichte van de begeleiding van de cliënt om de kwaliteit van het zorgaanbod te waarborgen. Je stelt samen met de cliënt een begeleidingsplan op, formuleert begeleidingsdoelen en draagt zorg voor de uitvoering en de evaluatie van de plannen. Je geeft functioneel leiding aan (coördineert) herstelbegeleiders en herstelondersteuners en onderhoudt indien nodig contacten met zorgdeskundigen en behandelaars.

Onze kerntaak is het bijdragen aan herstel. Fonteynenburg werkt buitengewoon, vol vertrouwen en energiek aan het herstel van cliënten. Dan doen wij middels de SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) methodiek.
Hierbij gaan we uit van de krachtbenadering, we kijken wat cliënten kunnen. De begeleiding staat in dienst van het herstelproces. Onze Herstel coördinatoren hebben een regierol ten opzichte van de begeleiding van de cliënt. Zij coördineren het begeleidingsproces van de cliënt naar herstel. Dat doen zij o.a. door het zorgen voor goede afstemming met herstelbegeleiders, ondersteuners, behandelaren en andere zorgdeskundigen. We stellen met de cliënt een begeleidingsplan op met doelen. De coördinator draagt zorg voor de uitvoering en de evaluatie van de plannen. Zo houden we de kwaliteit van het zorgaanbod hoog.

Functie-eisen

Solliciteer je als herstelcoördinator, dan is minimaal een sociaal agogische, of verpleegkundige opleiding op niveau 5 (hbo) vereist, aangevuld met ervaring in de psychiatrie en kennis van rehabilitatie, psychiatrische ziektebeelden en specifieke doelgroepen (co-morbiditeitsvraagstukken of multi problematiek). Je bent in staat om zelfstandig begeleidingsplannen op te stellen, uit te voeren, te coördineren en evalueren. Je hebt aantoonbare coachende- en adviesvaardigheden. Je hebt ervaring met collega’s functioneel aansturen en je beschikt over geduld en doorzettingsvermogen. Je vindt het leuk om in een zelfsturend team te werken en naast je taken als begeleider ook andere team-gerelateerde taken op te pakken.

Herstelbegeleider

Als herstelbegeleider begeleid je cliënten met psychische en/of co-morbiditeitsvraagstukken bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren: thuis en in onze beschermde woonvormen. Je bent mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgaanbod, en levert een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan. Je ziet toe op de (persoonlijke) hygiëne in huis, maakt met de cliënten afspraken over huisregels, budgetten en huishoudelijke taken, zorgt voor een goede overdracht aan collega’s en handelt bij calamiteiten. Je stimuleert een gezellige sfeer in de woongroep: observeert hoe cliënten met elkaar en met de woning/het huishouden omgaan, bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliënten (en buren), stimuleert en helpt bij het plannen van uitstapjes en vakanties.

Functie-eisen

Solliciteer je als herstelbegeleider, dan is minimaal een sociaal agogische of verzorgende opleiding op niveau 4 (mbo) vereist, aangevuld met kennis van psychiatrie en rehabilitatie. Je hebt een praktische instelling in het werken met cliënten. Je vindt het leuk om in een zelfsturend team te werken en naast je taken als begeleider ook andere team gerelateerde taken op te pakken. Je bent bereid om onregelmatig te werken (dag-, avond- en weekenddiensten).

Herstelondersteuner

Als herstelondersteuner werk je samen met de cliënt toe naar een grotere zelfstandigheid in wonen, werken en leven.  Je ondersteunt bij de dagelijkse activiteiten binnen het huishouden. Denk hierbij aan boodschappen doen, schoonmaken en samen koken.

Functie-eisen

Solliciteer je als herstelondersteuner, dan is minimaal een afgeronde MBO opleiding niveau 2 vereist, aangevuld met ervaring en kennis in ons werkveld. Je hebt een flexibele houding en bent bereid om onregelmatig te werken.