Organisatie

RIBW Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt sinds 1970 mensen met een psychiatrische aandoening en daarbij mogelijk ernstige psychosociale problemen bij het leiden van een gewoon leven.

Fonteynenburg biedt volwassenen begeleiding in de thuissituatie en in beschermde woonvormen. Bijzondere expertise wordt geboden aan psychiatrisch zieke mensen in combinatie met een verstandelijke beperking, doof- en slechthorendheid, verslaving en forensische problematiek.

Missie/visie

Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren.

Het begeleidingsaanbod wordt afgestemd op de wensen, behoeften en ervaringen van de cliënt. Het doel daarbij is steeds: het bieden van effectieve ondersteuning. Dit doen wij door krachtgericht, herstelgericht en presentiegericht te werken. Deze ondersteunende begeleiding is altijd gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie.
Er wordt met cliënten toegewerkt naar een grotere zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Regio

Fonteynenburg biedt begeleiding in de regio Haaglanden: Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Leidschenveen, Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag. In deze regio bieden wij onze cliënten begeleiding thuis of in een van onze beschermde woonvormen. Ons hoofdkantoor staat in Rijswijk.

Organisatie en bestuur

Organogram

160406 Organogram 2016DEF

 

Raad van Bestuur

 • Mevrouw M.C. van Leeuwen, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht werken volgens de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • De heer H. Démoed, Voorzitter
  Manager Ontwikkeling, Gemeente Kaag en Braassem
  Lid Raad van Commissarissen, Woningcorporatie Alliantie
  Lid Bestuur, Hoogheemraadschap van Rijnland
  Lid Raad van Toezicht, Coenecoop College Waddinxveen
  Voorzitter, Rekenkamer gemeente Ridderkerk
 • De heer R.H. Prins, Lid
  Hoofd financiën informatisering en Control, Hilverzorg te Hilversum
  Lid Raad van Toezicht, Stichting Welzijnszorg van Maren Fonds
 • Mevrouw C. Pranger, Lid
  HR Manager Cofely West Nederland
 • De heer R. van Oostveen, Lid
  Directeur/eigenaar, Rob van Oostveen Management en Advies BV
  Lid Raad van Commissarissen, Trifolium Woondiensten Boskoop
  Vicevoorzitter Raad van Commissarissen, Tablis Wonen Sliedrecht
  Voorzitter visitatiecommissies, Procorp Zeist
  Voorzitter, OX Vastgoednetwerk, Randstad
 • De heer F. Ter Meer
  Directeur Wonen en Zorg, Omring te Hoorn
  Penningmeester Stichting Vrienden van het Inloophuis Psychiatrie Leiden

Jaardocumenten