Methodiek

De begeleiders van RIBW Fonteynenburg werken volgens de basismethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Dit is een krachtige methodiek die ingezet wordt in de begeleiding van de cliënt. SRH richt zich op het handhaven of vergroten van de kwaliteit van leven en het participeren in de samenleving.

Uitgangspunten in het SRH zijn:

  • Herstelgericht: herstel wordt gezien als een uniek en persoonlijk proces, waarin iemand weer de draad probeert op te pakken en zijn/haar leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven. Herstellen is iets anders dan genezen of rehabiliteren. Het is meer een persoonlijk proces en is gericht op de rol die de mens zelf speelt of weer zou kunnen spelen. Herstellen is wat mensen met een beperking zelf doen, rehabilitatie is wat hulpverleners kunnen doen om dat herstelproces te bevorderen. Herstel ondersteunende zorg gaat ervan uit dat de begeleiding in dienst staat van het herstelproces van de mens en dat bij ieder mens – niemand uitgezonderd – herstel als uitgangspunt wordt genomen.
  • Presentiegericht: de werkzame relatie tussen mens en hulpverlener staat voorop. De methodiek schrijft de hulpverlener dan ook voor om aansluiting te vinden bij de mens die hij/zij begeleidt. De hulpverlener controleert deze aansluiting voortdurend en stelt eventueel bij om zo de werkzame relatie optimaal te houden. De basis van de presentiegerichtheid is in elk geval er zijn voor de ander en nieuwsgierig zijn naar de ander.
  • Krachtgericht werken: dat doen begeleiders door continue op zoek te gaan naar krachten bij de mens en in zijn omgeving. Die krachten worden zorgvuldig in kaart gebracht en worden vervolgens ten volle benut. Dit zorgt er niet alleen voor dat de mens die begeleid wordt weer in zijn kracht komt te staan, maar ook verandert er wat in het denken. Voor het eerst staan de problemen niet centraal, maar de krachten. In de praktijk zie je dan ook terug dat dit veel positieve energie oplevert, bij zowel de begeleider als de persoon die begeleid wordt. Door de krachten te vergroten, worden de problemen kleiner en beter hanteerbaar.