Klachten en suggesties

Fonteynenburg vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de diensten die door de professionals van Fonteynenburg geleverd worden en werkt daarom constant aan verbetering.
Als er cliënten of vertegenwoordigers van cliënten toch ontevreden mochten zijn, zal er in eerste instantie altijd gezocht worden naar een oplossing voor de ontevredenheid door de professional en de cliënt. Als zij er samen niet uitkomen is er altijd de mogelijkheid om op te schalen naar de betreffende manager.

Interne klachtenfunctionaris

De interne klachtenfunctionaris is een medewerker van Fonteynenburg die door de organisatie in staat is gesteld om klachten van cliënten te behandelen, zonder daarbij belemmerd te worden door kennis van de organisatie of relaties ten opzichte van collega’s of managers. De interne klachtenfunctionaris kan rechtstreeks benaderd worden door de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger.


Cliëntvertrouwenspersoon

De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger kan bij het bespreken van een klacht ondersteuning vragen van de clientvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van de cliënt.

Cliënten kunnen bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht met hun verhaal. De cliëntvertrouwenspersoon luistert en bespreekt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een gesprek met de medewerker over wie de klacht gaat, als er een gesprek plaatsvindt met de interne klachtenfunctionaris of bij het schrijven van een brief naar de geschillencommissie.

De geschillencommissie

RIBW Fonteynenburg is aangesloten bij de Geschillencommissie zorginstellingen. Indien de klacht door Fonteynenburg niet naar tevredenheid is opgelost, wordt de klager gewezen op de mogelijkheid voor het indien van een klacht bij de Geschillencommissie zorginstellingen. Daarbij wordt aangegeven dat, indien de klager dat wenst, de klachtenfunctionaris hem/haar in deze kan adviseren en behulpzaam kan zijn bij het indienen van de klacht.

Meer informatie over de Geschillencommissie is te vinden op de website: www.degeschillencommissie.nl.

Bekijk hier de folders:

Wat kan jij doen als je een klacht hebt?
Wat kan de cliëntvertrouwenspersoon voor jou betekenen?