Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid betekent voor Fonteynenburg dat de dialoog tussen cliënt en professionals constant gevoerd wordt over de dienstverlening en wat er verbeterd kan worden. Ook voert Fonteynenburg eens per 2 jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit volgens de CQ index.