Kwaliteit

Kwaliteit is voor Fonteynenburg onder te verdelen in vier niveau’s: cliënt, medewerker, organisatie en omgeving.

Cliënt: de cliënt staat centraal bij Fonteynenburg en alle medewerkers zijn zich hier bewust van. De professionals van Fonteynenburg streven ernaar om de cliënt te ondersteunen bij het bevorderen van kwaliteit van leven. Daarbij richt de professional zich op het inzetten van de krachten en talenten van de cliënt, maar ook op het versterken van het netwerk van de cliënt en het meedoen in de maatschappij.

Medewerker: de professionals werken volgens de basismethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH en zijn zelforganiserend. Hun expertise wordt ten volste benut bij het realiseren van kwaliteit. Fonteynenburg vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn. Er wordt doorlopend geïnvesteerd in de kwaliteit van de professionals door middel van scholing, coaching en resultaatafspraken.

Organisatie: Fonteynenburg heeft haar organisatie “slim en slank” ingericht waardoor er sprake is van transparantie en korte lijnen. Centraal staat de jaarplansystematiek waarin er constant systeemevaluaties plaatsvinden.

Omgeving: Fonteynenburg hecht veel waarde aan de kwaliteit van de relatie met opdrachtgevers en ketenpartners. Dit betekent ook dat ook dat wij in staat zijn om flexibel en adequaat in te spelen op vraagstukken uit de omgeving.

Kwaliteitsrapport 2017

Bekijk hier het kwaliteitsrapport over onze cliënten, of lees het bijbehorende nieuwsbericht.