Toernooi Voetbal Verbindt op 6 juli

Op vrijdag 6 juli 2018 organiseren we bij Forum Sport Voorburg voor de vijfde keer Voetbal Verbindt. Een leuk toernooi waar iedereen aan mee kan doen. We nodigen jou en/of jouw team graag uit om deel te nemen.

De kosten voor deelname zijn € 8,00 per persoon (of € 75,00 per team van maximaal 10 personen). Een lunch en BBQ zijn inbegrepen.

Meer weten? Bel Team Voetbal Verbindt op 06-86853515 of stuur een e-mail naar info@voetbalverbindt.nl.

Aanmelden kan (tot 22 juni) via www.voetbalverbindt.nl.

“De rollen hadden net zo goed omgedraaid kunnen zijn”

Sinds eind 2016 werkt Fonteynenburg met ervaringsdeskundigen. Zij zetten hun eigen ervaring in de psychiatrie of verslavingszorg in om anderen professioneel te ondersteunen. In een interview in het AD van deze week vertellen ervaringsdeskundige Rob Schouten en cliënt Akash van den Berg hoe dat werkt.

Lees verder

Week van Zorg en Welzijn, 12 t/m 17 maart 2018

Er is weer veel te doen en te beleven bij Fonteynenburg!

Buurtbewoner, vrijwilliger, nieuwe cliënt, familie, mantelzorger of student? Wees welkom bij Fonteynenburg! Vol vertrouwen, energiek en buitengewoon. Dat zijn de waarden van Fonteynenburg. Samen, medewerkers en bewoners, maakt Fonteynenburg mogelijkheden waar. Ook wanneer de psychische uitdagingen in het leven begeleiding en ondersteuning vragen bij kracht en herstel. Want samen kleuren we de wereld mooier.

Van 12 tot en met 17 maart 2018 wordt voor de zesde keer de Nationale Week van Zorg en Welzijn georganiseerd. Zorg en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer.

Bewoners en medewerkers maken er iets buitengewoons van en vertellen graag over hoe ze hun mogelijkheden waarmaken en werken aan kracht en herstel. Of het nu gaat om bewoners met een verstandelijke beperking, doof- en slechthorendheid, verslaving of met een forensische achtergrond. Hoe werken we aan duurzaam herstel? Aan zelfredzaamheid en participatie in de samenleving? Kom op de koffie, maak kennis en laat je inspireren. Aanmelden is niet nodig.

Fonteynenburg houdt tijdens de Week van Zorg en Welzijn open huis in drie participatiecentra en bij onze Beschermd Wonen locatie voor doven en slechthorenden genaamd de Startbaan.
Kom ook langs en maak kennis met Fonteynenburg en haar werk!

Lees verder

Participatie & Educatiecentrum CJoe@IJsduiker officieel geopend!

Na maanden van voorbereiding, verbouwing en inrichting hebben Wooninvest en Fonteynenburg het nieuwe participatie- en educatiecentrum CJoe@IJsduikerstraat in Leidschenveen nu officieel geopend. Donderdagmiddag, 15 februari, is op de IJsduikerstraat de officiële openingshandeling verricht.
Lieneke Spaan, Fonteynenburg collega van CJoe Zoetermeer, legde de aanwezigen uit wat een CJoe betekent voor cliënten en buurtbewoners in de regio en welke kansen dit kan bieden voor ontwikkeling en ontmoeting. Marja van Leeuwen (directeur-bestuurder Fonteynenburg) en Marianne Straks (bestuurder WoonInvest) prikten samen, na een korte speech van de stadsdeeldirecteur van Leidschenveen-Ypenburg, Anita Vos-Tijdhof, met een dartpijl in een confettiballon. De officiële opening was hiermee een feit.

CJoe@IJsduikerstraat is nu echt geopend!

Het centrum is bedoeld als dagbestedingsruimte voor cliënten van Fonteynenburg die hier trainingen kunnen volgen, cursussen doen en elkaar en de buurt ontmoeten. Daarnaast willen we hier onder andere een prikspreekuur voor de trombosedienst creëren, het buurtpreventieteam een plek geven en bewegen voor ouderen organiseren. Ook kunnen bewoners er tijdens de verkiezingen weer hun stem uitbrengen. Er komt een driemaandelijkse agenda waar bewoners zich voor kunnen aanmelden en zo kunnen inschrijven op allerlei activiteiten.
De opening werd druk bezocht, er waren al vele ontmoetingen en er zullen nog vele volgen!

Vanaf donderdag 1 februari start Fonteynenburg Opvang Dichtbij

Opvang Dichtbij is een tijdelijke opvang in ’t Seghe Waert, een woonzorgcentrum in de wijk Seghwaert, voor inwoners uit Zoetermeer met een psychische kwetsbaarheid. Deze personen moeten door een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis tijdelijk worden opgevangen. Wanneer er geen plek is in de eigen omgeving of binnen de bestaande zorg- en opvangmogelijkheden kunnen ze voor korte periode in Opvang Dichtbij terecht.
De gemeente Zoetermeer wil dat kwetsbare inwoners passend en zo zelfstandig mogelijk wonen en zo nodig ondersteuning krijgen. Door de komst van deze opvang kunnen de bewoners langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen buurt bij hun sociale netwerk. Dit helpt bij een sneller herstel. Kwetsbare inwoners houden meer regie op hun eigen leven.
Opvang Dichtbij komt tot stand door een intensieve samenwerking van de Gemeente Zoetermeer met Fonteynenburg, GGD Haaglanden, Opvang Verwarde Personen, Wijk GGZ, ZoSamen en GGZ Rivierduinen, Parnassiagroep, LIMOR, Middin en Fundis.

In ’t Seghe Waert

Op de locatie in het Seghe Waert begeleidt Fonteynenburg al cliënten in een beschermde woonvorm, Zegge Oost. In de nieuwe, toegevoegde opvang worden volwassenen voor korte duur preventief opgevangen. Er zijn twee opvangplaatsen beschikbaar voor zelfstandig verblijf.
Vanuit Zegge Oost zijn geschoolde herstelbegeleiders 24 uur per dag beschikbaar om de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Na een korte herstelperiode keren deze tijdelijke cliënten weer terug naar hun eigen woning of worden doorgeplaatst naar een andere (beschermde) woonvorm.

Aanmelding

De tijdelijke cliënten voor de opvang worden geplaatst via wijkaanvoerders, Opvang Verwarde Personen en de Wijk GGZ. Mits er plek is kunnen cliënten 24 uur per dag de worden geplaatst.

Maximaal verblijf

De maximale verblijfsduur ligt nog niet vast. Vooralsnog gaan we er uit vanuit dat cliënten na een periode van drie maanden weer kunnen terugkeren naar hun eigen woning of andere woonvorm. Mocht in de praktijk blijken dat de gemiddelde herstelperiode korter of langer is, dan wordt dit bijgesteld.

Mogelijkheden waarmaken

Opvang Dichtbij biedt extra mogelijkheden om mensen voor korte tijd intensief te begeleiden, te stabiliseren en te werken aan een terugkeer naar hun eigen woonsituatie. Een mooie maar ook noodzakelijke aanvulling op bescherming en begeleiding van bewoners met een psychische kwetsbaarheid in Zoetermeer.

Werkagenda op weg naar 2020

Opvang Dichtbij is een onderdeel van de werkagenda op weg naar 2020.
Met deze werkagenda willen wij de zorg voor psychisch kwetsbare inwoners verder verbeteren. Het doel is dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Door formele en informele zorg met elkaar te verbinden, ontstaat een netwerk in de wijk waar deze kwetsbare Zoetermeerders zelf ook onderdeel van uitmaken. Eventuele problemen kunnen zo op tijd worden gesignaleerd, besproken en actief worden aangepakt. Daarbij wordt samen met de cliënt gekeken welke ondersteuning in de wijk nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Werkagenda op weg naar 2020 is een samenwerking tussen gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, GGZ Rivierduinen, LIMOR, RIBW Fonteynenburg en ZoSamen.