Fonteynenburg zoekt een stagiair Content Marketing!

Is content marketing helemaal jouw ding, maar heb je nog niet veel ervaring?
Overweeg dan een stage bij Fonteynenburg. Door de dynamiek en de veelzijdigheid van ons werk is bij ons geen dag hetzelfde. Bekijk hier de stagebeschrijving en reageer!

Wethouder Kavita Parbhudayal op bezoek bij nieuwste woonvorm Fonteynenburg en Staedion

Van links naar rechts: Willem Krzeszewski (bestuursvoorzitter Staedion), Kavita Parbhudayal (wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Den Haag) en Marja van Leeuwen (directeur- bestuurder Fonteynenburg)

Zelfstandig wonen mét een oogje in het zeil

Vandaag bezocht de kersverse Haagse wethouder Kavita Parbhudayal de nieuwste woonvorm van Fonteynenburg en Staedion: ‘Beschermd thuis’, aan de Curtisslaan in Ypenburg. Fonteynenburg biedt begeleiding aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Cliënten wonen hier zelfstandig in een eigen appartement en krijgen begeleiding op maat, individueel en in groepsverband. Samen werken we aan herstel.

De nieuwe wethouder van Zorg, Jeugd en Volks­gezondheid maakt een tour langs een flink aantal organisaties in het werkveld om via gesprekken en indrukken zelf te ervaren wat er zoal speelt. Na een gesprek met bestuurder Marja van Leeuwen (Fonteynenburg) en bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski (Staedion) volgde een kennismaking met cliënten, begeleiders, ervaringsdeskundigen en een rondleiding door het complex aan de Curtisslaan, waar cliënten ‘Beschermd thuis’ wonen. De wethouder was onder de indruk van de stappen die zij hier in korte tijd al maakten: “Deze woonvorm is voor het nieuwe college een heel goed voorbeeld hoe je de overgang van intensieve begeleiding naar zelfstandig wonen vorm kunt geven en het risico op terugval zo klein mogelijk kunt maken.”

Beschermd Thuis

Woningcorporatie Staedion en Fonteynenburg ontwikkelden samen deze nieuwe woonvorm. In de 26 appartementen wonen sinds juli 2017 cliënten van Fonteynenburg. Het gaat om mensen met een psychische kwetsbaarheid die goed in staat zijn zelfstandig te wonen. Ze bereiden zich voor op een volledige terugkeer in de maatschappij. Gewoon wonen, leven en werken.
De woningen zijn geschikt voor mensen die er klaar voor zijn binnen twee jaar zelfstandig te gaan wonen. Dus ook zelf koken, schoonmaken, boodschappen doen. Deze woonvorm dient als tussenstap in het herstelproces en zorgt voor een kleiner risico op terugval.

De appartementen bevinden zich in de Haagse wijk Ypenburg, naast de Beschermd wonen locatie Ypendael en het participatie- en educatiecentrum CJOE@Curtisslaan, beide van Fonteynenburg. Zo biedt Fonteynenburg herstelbegeleiding en dagbesteding dichtbij en op maat. Een nieuwe start met als doel om goed voorbereid, binnen afzienbare tijd weer op eigen benen te staan.

Alweer een succesvolle editie van voetbal Verbindt!

Sportief voetbal, fantastisch weer en een goede sfeer stonden centraal op vrijdag 6 juli bij het jaarlijkse toernooi ‘Voetbal verbindt’ op de velden van Forum Sport in Voorburg. Dit jaar ging het team ‘de Haagse zaak’ van de Parnassia groep er met de kampioensbeker vandoor.

Voetbal Verbindt is een gezellig voetbaltoernooi, georganiseerd door Fonteynenburg, met het doel verschillende groepen uit de samenleving bij elkaar te brengen. Tijdens het toernooi, dat voor de vijfde keer plaats vond, streden voetballers met en zonder psychiatrische achtergrond om de beker en vóóral om de eer. Respect voor elkaar en plezier in het spel; daar ging het om. Samen voetballen, verbonden met elkaar is: samen scoren!

Dankzij vele vrijwilligers, een aantal sponsoren en het team van Forum Sport is de dag weer een groot succes geworden. De sfeer langs de lijn was ook uitstekend met een groot aantal bezoekers.

Er deden dit jaar 16 teams mee aan Voetbal Verbindt. Onder andere teams van Fonteynenburg, Parnassia, NAS Rotterdam, Clean all en Reakt Gouda.

Marja van Leeuwen, directeur van Fonteynenburg, reikte na een aantal spannende wedstrijden de prijzen uit.
Met een gezellige barbecue voor deelnemers en supporters kwam een einde aan een hele gezellige en sportieve dag.

Kwaliteitsrapport 2017

Stichting RIBW Fonteynenburg had in 2017 capaciteit voor 7 cliënten met een Wlz indicatie, in totaal hebben we aan 10 cliënten zorg verleend in het kader van de Wlz. Het aantal cliënten dat valt onder het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is minder dan 5% van het totale cliëntenbestand van Fonteynenburg. Onze cliënten hebben veelal een Wmo indicatie voor Beschermd Wonen of Begeleiding Thuis of een indicatie vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen. We streven naar een zelfde kwaliteitsniveau in begeleiding voor al onze cliënten, los van welk kwaliteitskader of welke kwaliteitseisen er extern gelden.

In 2017 hebben we het eigen Kwaliteitskader van Fonteynenburg (“Kwaliteit als resultaat van verbinding”) vastgesteld. Vanuit de Raad van Toezicht is een commissie Kwaliteit & Veiligheid actief die via locatiebezoeken en gesprekken met cliënten en medewerkers toezicht houdt op kwaliteitsthema’s. Bekijk hier het kwaliteitsrapport over onze cliënten.

Steun voor mantelzorgers van GGZ-cliënten via Kompassie Den Haag

Kompassie komt op voor de belangen van burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. De gemeente Den Haag geeft Kompassie een speciale subsidie voor mantelzorgondersteuning GGZ.
Familie-ervaringsdeskundigen staan klaar voor mantelzorgers, die tegen problemen aanlopen of over hun ervaringen willen praten. Ook voor mantelzorgers van cliënten van Fonteynenburg in Den Haag.

Familieleden van GGZ-cliënten kunnen bij Kompassie terecht voor een luisterend oor, ondersteuning, begeleiding, informatie en advies. Meer over de mogelijkheden lees je hier. Kompassie is gevestigd op Laan 20 in Den Haag.