Participatie & Educatiecentrum CJoe@IJsduiker officieel geopend!

Na maanden van voorbereiding, verbouwing en inrichting hebben Wooninvest en Fonteynenburg het nieuwe participatie- en educatiecentrum CJoe@IJsduikerstraat in Leidschenveen nu officieel geopend. Donderdagmiddag, 15 februari, is op de IJsduikerstraat de officiële openingshandeling verricht.
Lieneke Spaan, Fonteynenburg collega van CJoe Zoetermeer, legde de aanwezigen uit wat een CJoe betekent voor cliënten en buurtbewoners in de regio en welke kansen dit kan bieden voor ontwikkeling en ontmoeting. Marja van Leeuwen (directeur-bestuurder Fonteynenburg) en Marianne Straks (bestuurder WoonInvest) prikten samen, na een korte speech van de stadsdeeldirecteur van Leidschenveen-Ypenburg, Anita Vos-Tijdhof, met een dartpijl in een confettiballon. De officiële opening was hiermee een feit.

CJoe@IJsduikerstraat is nu echt geopend!

Het centrum is bedoeld als dagbestedingsruimte voor cliënten van Fonteynenburg die hier trainingen kunnen volgen, cursussen doen en elkaar en de buurt ontmoeten. Daarnaast willen we hier onder andere een prikspreekuur voor de trombosedienst creëren, het buurtpreventieteam een plek geven en bewegen voor ouderen organiseren. Ook kunnen bewoners er tijdens de verkiezingen weer hun stem uitbrengen. Er komt een driemaandelijkse agenda waar bewoners zich voor kunnen aanmelden en zo kunnen inschrijven op allerlei activiteiten.
De opening werd druk bezocht, er waren al vele ontmoetingen en er zullen nog vele volgen!

Vanaf donderdag 1 februari start Fonteynenburg Opvang Dichtbij

Opvang Dichtbij is een tijdelijke opvang in ’t Seghe Waert, een woonzorgcentrum in de wijk Seghwaert, voor inwoners uit Zoetermeer met een psychische kwetsbaarheid. Deze personen moeten door een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis tijdelijk worden opgevangen. Wanneer er geen plek is in de eigen omgeving of binnen de bestaande zorg- en opvangmogelijkheden kunnen ze voor korte periode in Opvang Dichtbij terecht.
De gemeente Zoetermeer wil dat kwetsbare inwoners passend en zo zelfstandig mogelijk wonen en zo nodig ondersteuning krijgen. Door de komst van deze opvang kunnen de bewoners langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen buurt bij hun sociale netwerk. Dit helpt bij een sneller herstel. Kwetsbare inwoners houden meer regie op hun eigen leven.
Opvang Dichtbij komt tot stand door een intensieve samenwerking van de Gemeente Zoetermeer met Fonteynenburg, GGD Haaglanden, Opvang Verwarde Personen, Wijk GGZ, ZoSamen en GGZ Rivierduinen, Parnassiagroep, LIMOR, Middin en Fundis.

In ’t Seghe Waert

Op de locatie in het Seghe Waert begeleidt Fonteynenburg al cliënten in een beschermde woonvorm, Zegge Oost. In de nieuwe, toegevoegde opvang worden volwassenen voor korte duur preventief opgevangen. Er zijn twee opvangplaatsen beschikbaar voor zelfstandig verblijf.
Vanuit Zegge Oost zijn geschoolde herstelbegeleiders 24 uur per dag beschikbaar om de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Na een korte herstelperiode keren deze tijdelijke cliënten weer terug naar hun eigen woning of worden doorgeplaatst naar een andere (beschermde) woonvorm.

Aanmelding

De tijdelijke cliënten voor de opvang worden geplaatst via wijkaanvoerders, Opvang Verwarde Personen en de Wijk GGZ. Mits er plek is kunnen cliënten 24 uur per dag de worden geplaatst.

Maximaal verblijf

De maximale verblijfsduur ligt nog niet vast. Vooralsnog gaan we er uit vanuit dat cliënten na een periode van drie maanden weer kunnen terugkeren naar hun eigen woning of andere woonvorm. Mocht in de praktijk blijken dat de gemiddelde herstelperiode korter of langer is, dan wordt dit bijgesteld.

Mogelijkheden waarmaken

Opvang Dichtbij biedt extra mogelijkheden om mensen voor korte tijd intensief te begeleiden, te stabiliseren en te werken aan een terugkeer naar hun eigen woonsituatie. Een mooie maar ook noodzakelijke aanvulling op bescherming en begeleiding van bewoners met een psychische kwetsbaarheid in Zoetermeer.

Werkagenda op weg naar 2020

Opvang Dichtbij is een onderdeel van de werkagenda op weg naar 2020.
Met deze werkagenda willen wij de zorg voor psychisch kwetsbare inwoners verder verbeteren. Het doel is dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Door formele en informele zorg met elkaar te verbinden, ontstaat een netwerk in de wijk waar deze kwetsbare Zoetermeerders zelf ook onderdeel van uitmaken. Eventuele problemen kunnen zo op tijd worden gesignaleerd, besproken en actief worden aangepakt. Daarbij wordt samen met de cliënt gekeken welke ondersteuning in de wijk nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Werkagenda op weg naar 2020 is een samenwerking tussen gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, GGZ Rivierduinen, LIMOR, RIBW Fonteynenburg en ZoSamen.

Beschermd thuis aan de Curtisslaan officieel geopend!

Op dinsdagmiddag hebben de bewoners van de Curtisslaan met onze directeur-bestuurder Marja van Leeuwen en Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van Staedion Beschermd thuis officieel geopend. Bewoners Robert, Mandy en Akkasj hebben samen verteld wat de Curtisslaan voor hen betekent en wat ze in de toekomst willen gaan doen.

Feest met een cadeau

Ook laten de bewoners vol trots hun nieuwe woning zien. En wat is een feest zonder cadeau? Samen met muurkunstenares Margriet Snaterse maken de bewoners een muurschildering in de beide entrees. De schets krijgen ze als cadeau overhandigd. De daadwerkelijke muurschildering wordt binnenkort aangebracht.

Een mooi begin van een bijzonder project!

Fonteynenburg benoemt nieuwe directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht heeft in overleg met het managementteam, ondernemingsraad en cliëntenraad een nieuwe directeur bestuurder benoemd, die per oktober 2017 de ingezette koers bij Fonteynenburg verder vormgeeft en uitbouwt.

Met gepaste trots stellen we u voor aan Marja van Leeuwen als directeur-bestuurder van Fonteynenburg. Marja heeft een brede staat van dienst en vervolgt met haar expertise als bruggenbouwer en verbinder de ingeslagen weg. Zo leidt ze de organisatie naar mogelijkheden waarmaken en zet ze de strategische koers voort.

Na vier jaar bij Fonteynenburg zet de huidige bestuurder Nyncke Bouma een volgende stap in haar loopbaan. Eind oktober nemen we afscheid van Nyncke als bevlogen inspirator.

Voorzitter van de Raad van Toezicht Hans Démoed: “Met Marja van Leeuwen krijgen wij een bestuurder die de koers van Fonteynenburg in de volgende fase kan uitbouwen, samen met cliënten en medewerkers. We zijn heel trots en dankbaar voor alle mogelijkheden die wij met Nyncke bij Fonteynenburg hebben waargemaakt in de achterliggende jaren.”

Eerste sleutels overhandigd aan nieuwe ‘Beschermd thuis’ bewoners aan de Curtisslaan in Den Haag

De eerste 7 nieuwe bewoners aan de Curtisslaan in Den Haag krijgen in de week van 11 juli 2017 de sleutel van hun nieuwe eigen appartement. Hiermee gaan letterlijk en figuurlijk deuren open naar nieuwe mogelijkheden voor mensen die vanuit beschermde woonomgevingen zo gevorderd zijn in hun herstel dat ze zelfstandig en in gezamenlijkheid gaan wonen.

Fonteynenburg realiseert hier met woningcorporatie Staedion het nieuwe woonconcept “Beschermd Thuis”: zelfstandig wonen en huren door in totaal 26 buitengewone cliënten met intensieve begeleiding dichtbij. De appartementen bevinden zich in Ypenburg, naast de Beschermde woonlocatie Ypendael van Fonteynenburg. Hierdoor is niet alleen de gezamenlijke ontmoetingsruimte, maar ook begeleiding dichtbij en op maat mogelijk.

Zo was het op donderdagochtend 13 juli de beurt aan mevrouw Sounia Ayari, die haar sleutel kreeg uitgereikt door mevrouw van der Ven, bewonersconsulent bij Staedion.

Bewoner Sounia

“Na meerdere jaren in Ypendael beschermd wonen heb ik nu eindelijk weer mijn eigen plek!”

De totale instroom van alle nieuwe bewoners duurt een aantal weken. Streven is om voor het eind van de zomervakantie alle 26 sleutels uit te reiken. De officiële opening van het nieuwe appartementencomplex zal plaatsvinden in oktober 2017.

Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om zelfstandig te wonen, leven en werken. De begeleiders werken samen met iedere bewoner naar herstel op een manier die bij hem of haar past. Dit betekent samen energiek, buitengewoon en vol vertrouwen aan de slag. Een volgende fase in herstel met als doel om binnen twee jaar helemaal op eigen benen te staan.

Bekijk hier de folder voor meer informatie