Wat bieden wij

Wij stemmen onze begeleiding af op uw vraag. Uitgangspunt van de begeleiding is het hervinden van uw eigen kracht en mogelijkheden. Fonteynenburg biedt begeleiding op het gebied van:

Wonen
 • Wij begeleiden u om een goede huurder te zijn en goede contacten in de buurt te houden. Ook besteden we aandacht aan het (op tijd) betalen van rekeningen en het op orde hebben van de financiën.
 • U krijgt van ons begeleiding als het gaat om het op orde krijgen en houden van het huishouden. Ook leren we u vaardigheden zoals wassen en stofzuigen aan.
 • Wij nemen – samen met u – maatregelen om overlast te voorkomen of om tijdig in te grijpen.
 • Bij overlast of problemen bij het wonen, bemiddelen wij tussen de betrokken partijen. Dit kunnen zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeente en/of buren zijn. Zo nodig nemen wij de regie op ons.
 • Bij dreigende dakloosheid ondernemen we actie. Zo nodig nemen wij de regie op ons.
Thuisadministratie
 • We gaan samen met u oefenen zodat u een zelfstandige administratie kunt voeren.
 • U krijgt ondersteuning bij het organiseren van uw administratie. Aan bod komen onder meer het budgetplan, het overzicht inkomsten/uitgaven en besteding van het huishoudgeld.
 • We geven u inzicht in (mogelijke) financiële gevolgen van besluiten.
 • Als dat nodig is, brengen we u in contact met iemand die u professionele ondersteuning op het gebied van financiën geeft. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld budgetbeheer en bewindvoering.
 • Heeft u een laag of (bijna) geen inkomen? Dan bieden we ondersteuning bij het verwerven van inkomen en het vinden van de weg naar schuldhulpverlening.
Participatie en dagbesteding
Als u geen dagbesteding heeft, ondersteunt Fonteynenburg u bij het vinden van een dagbesteding of activiteit die bij u past, zoals:

 • vrijwilligerswerk
 • een cursus of opleiding
 • activiteiten bij een vereniging of een sportclub
 • een betaalde baan
Opbouw en onderhouden sociaal netwerk en relaties
 • Wij bieden u ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van persoonlijke contacten.
 • U krijgt van ons hulp bij het vinden van een mogelijkheid om mee te doen in de samenleving door middel van een passende dagbesteding.
 • Personen uit uw sociale netwerk bieden wij onder meer communicatietraining.
Zelfzorg en vergroten zelfredzaamheid
 • U krijgt begeleiding om zelfstandig uw persoonlijke verzorging – zoals douchen – uit te voeren.
 • Wij begeleiden u zo, dat u zelfstandig uw huishouding kunt verzorgen. We besteden onder meer aandacht aan schoonmaken en boodschappen doen.
 • Samen met u gaan we eraan werken dat u zelfstandig uw medicatie inneemt.
Mantelzorg
 • Wij gaan u begeleiden om een beroep te doen op personen in uw sociaal netwerk, die als mantelzorgers u kunnen ondersteunen.
 • De mantelzorger krijgt van ons ondersteuning in de begeleiding en omgang met degene die hij of zij verzorgt.
Voorkomen van huiselijk geweld
 • Wij signaleren huiselijk geweld en maken daar zo nodig melding van volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • Fonteynenburg zorgt ervoor dat de benodigde zorg wordt ontvangen.
 • Een gezin waarbij huiselijk geweld voorkomt of is voorgekomen, wordt door ons regelmatig benadert.
 • Fonteynenburg helpt bij het ontwikkelen van communicatievaardigheden en gesprekstechnieken.