Voor wie

Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt volwassenen met een psychiatrische beperking en daarbij mogelijk ernstige psychosociale problemen bij het leiden van een gewoon leven. Gewoon wonen, werken en leren. Dat kan voor een korte of lange periode zijn, in de eigen woning of bij een van onze locaties in de regio Haaglanden.

Vindt u het moeilijk om:

  • het huishouden te doen?
  • uw administratie te doen?
  • een dagbesteding te vinden die bij u past?
  • sociale contacten op te bouwen en te onderhouden?
  • dagritme en structuur in uw leven te houden?
  • een beroep te doen op mensen uit uw omgeving?
  • het gesprek aan te gaan als dingen anders gaan dan u wilt?

Fonteynenburg kan u helpen op al deze gebieden. Onze begeleiders ondersteunen u om zelfstandiger te worden en te blijven. Voorwaarde voor begeleiding is dat cliënten een indicatie hebben van de Wmo of een justitiële maatregel. Klik hier voor meer informatie over aanmelden.

Bekijk de film van RIBW Alliantie over een voorbeeld van hulp die wij kunnen bieden:

Specialismen

Fonteynenburg begeleidt mensen met een psychiatrische beperking in algemene zin. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het werken met vier specifieke doelgroepen: mensen met psychiatrische problemen in combinatie met verslaving, doof- en slechthorendheid, verstandelijke beperking, of forensische titel. Lees meer

Wat niet?

  • Fonteynenburg biedt (nog) geen begeleiding in een groep (beschermd wonen) aan mensen met een vorm van autisme als hoofddiagnose. Wel kan in dit geval begeleiding aan huis worden geboden, indien dat mogelijk is.
  • Wij begeleiden ook mensen met een softdrugsverslaving. Een harddrugsverslaving moet in remissie zijn voor aanmelding bij Fonteynenburg.

Regio

Fonteynenburg biedt begeleiding in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag. In deze regio bieden wij onze cliënten begeleiding thuis of in een van onze beschermde woonvormen.

regiokaart