Specialismen

Fonteynenburg begeleidt mensen met een psychiatrische beperking in algemene zin. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het werken met vier specifieke doelgroepen: mensen met psychiatrische problemen in combinatie met:

Verslaving
Wij begeleiden mensen met een verslaving. Een harddrugsverslaving moet in remissie zijn voor aanmelding bij Fonteynenburg. In remissie betekent dat:

  1. Een cliënt die wordt aangemeld minimaal 6 maanden voor de plaatsing geen harddrugs meer gebruikt heeft en dit aantoonbaar is op grond van regelmatige bloed/urinecontroles.
  2. Een cliënt minimaal 6 maanden onder behandeling staat en blijft gedurende zijn/haar begeleiding door Fonteynenburg.
  3. Een cliënt gemotiveerd is en blijft om geen harddrugs meer te gebruiken gedurende zijn begeleiding door Fonteynenburg.
Doof- of slechthorendheid
De auditief gehandicapte doelgroep krijgt bij locatie De Startbaan in Zoetermeer specifiek afgestemde begeleiding. De ervaren dove en horende begeleiders zijn geschoold in de Nederlandse Gebarentaal. Het is bij De Startbaan mogelijk om beschermd te wonen. In de regio Zoetermeer is ook begeleiding in uw eigen woning mogelijk.
Verstandelijke beperking
Op onze locaties in Rijswijk (Wisselspoor en de Beukenhof) bieden wij beschermd wonen voor cliënten met een psychiatrische beperking in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Tevens bieden wij deze doelgroep in de hele regio begeleiding thuis.
Forensische titel
Forensische zorg wordt geboden in de beschermde woonvoorzieningen in Rijswijk: Wisselspoor en de Beukenhof) of in de eigen woning in Rijswijk en Den Haag.