Waarom De Stroombreek?

image2Fonteynenburg kreeg van Gemeente Rijswijk de vraag om ondersteuning en opvang te bieden aan cliënten. WoonZorgcentrumHaaglanden De Waterhof bleek een goede huisvestingsmogelijkheid te hebben om groei en doorstroom te realiseren. In totaal negentien leegstaande units verdeeld over twee etages konden omgebouwd worden tot semi-zelfstandige units: nette woon/slaapkamers (±30m2) inclusief kitchenette en eigen sanitair. Het gebouw valt qua postcode net in de gemeente Den Haag en ligt hemelsbreed op minder dan vijf minuten afstand lopen van de Fonteynenburg-locatie Wisselspoor in Rijswijk. In De Stroombeek wonen mensen met psychiatrische problematiek in combinatie met een eventuele verslaving (harddrugs uitgesloten), licht verstandelijke beperking en/of forensisch kader.

Opstap naar hybride wonen

De Stroombeek biedt de mogelijkheid tot uitbreiding en daarmee doorstroom van cliënten van Fonteynenburg. De voorziening sluit namelijk goed aan bij de wensen en behoefte van de groep cliënten die kunnen/willen doorstromen vanuit de Fonteynenburg-locaties De Beukenhof en Wisselspoor. De Stroombeek ligt midden in een woonwijk en kan gezien worden als een belangrijke opstap naar hybride wonen (meerdere doelgroepen). Dit gefaseerd wonen is met name ook aantrekkelijk voor forensische cliënten omdat per fase de structuur en begeleiding op maat wordt aangeboden.

Voor Beschermd Wonen zijn elf units beschikbaar. Cliënten met een IFZO-indicatie (Indicatie Forensische Zorg) komen in aanmerking voor wonen op De Stroombeek. Bewoners hebben hun eigen faciliteiten. Ook is er een grote gemeenschappelijke woonkamer met grote keuken waar gezamenlijk of individueel gebruik van gemaakt kan worden.
Op de Beschermd Wonen-afdeling is 7 dagen per week een dagdienst en avonddienst aanwezig om de dagelijkse ondersteuning/begeleiding te bieden. Er zal een dag-/weekprogramma zijn dat ingezet wordt op zelfstandigheidsvergroting. Bewoners kunnen zelfstandig in en uit en hebben al vormen van dagbesteding en/of werk. Deze groep cliënten kan en wil het dus aan om al zelfstandiger te wonen en te leven binnen een periode van twaalf tot vijftien maanden.

Op een andere etage wordt aan acht units Begeleiding Thuis geboden. Hier wonen de bewoners zelfstandig op basis van een beschikking/indicatie voor ambulante begeleiding vanuit de Wmo of IFZO. Cliënten zijn ingeschreven op dit adres en betalen zelf de huur. Wel is er nog een grote gedeelde woonkamer/inloopruimte en is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de gezamenlijke wasmachine/droger etc.
De cliënten krijgen (op afspraak) ambulante begeleiding en zijn al weer een hele stap verder richting zelfstandigheid. Het zelfstandig wonen is nu nog binnen de beschutting van De Stroombeek met zo nodig terugval mogelijkheid op de begeleiding vanuit het beschermd wonen die 7 dagen per week overdag en ‘s avonds aanwezig zijn. De volgende stap in de wooncarrière is naar volledig zelfstandig wonen ergens in een wijk met begeleiding. Al bij de start van het zelfstandig wonen bij De Stroombeek wordt een aanvang gemaakt voor de overstap naar volledig zelfstandig wonen. Deze benadering past goed bij het woonmodel van Fonteynenburg dat vijf fasen van doorstroming omvat. Met deze tussenstap wordt de drempel verlaagd in de doorstroom naar zelfstandig wonen. Voor cliënten die bijvoorbeeld onder bewind staan en geen eigen middelen hebben, wordt het mogelijk om in twaalf tot vijftien maanden toe te werken naar de vervolgstap: zelfstandig in de wijk wonen, zonder de beschutting van De Stroombeek BW in de nabijheid.

Lees ook ‘Fonteynenburg opent De Stroombeek’
En wat vinden onze bewoners?