Fonteynenburg opent De Stroombeek

WZH De WaterhofMaandag 4 juli zijn negentien cliënten van Ribw Fonteynenburg verhuisd naar De Stroombeek. Deze nieuwe locatie in Den Haag biedt elf cliënten ondersteuning in Beschermd Wonen, terwijl acht cliënten zelfstandig units huren, maar nog ambulante begeleiding van De Stroombeek krijgen. De Stroombeek is een voorbeeld bij uitstek voor de koppeling van het herstelproces van de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) en het 5-fasen-woonmodel van Fonteynenburg.

Unieke wooncarrière

Op De Stroombeek wonen cliënten met een psychiatrische problematiek in combinatie met een eventuele verslaving (harddrugs uitgesloten), licht verstandelijke beperking en/of forensisch kader. In de elf Beschermd Wonen-units wonen cliënten die al een vorm van dagbesteding en/of werk hebben.
De acht bewoners van de zelfstandige units wonen zelfstandig maar krijgen nog ambulante begeleiding thuis. Zij zijn al weer een hele stap verder richting zelfstandigheid. Het zelfstandig wonen is nu nog binnen de beschutting van De Stroombeek met zo nodig een terugvalmogelijkheid op de begeleiding vanuit het Beschermd Wonen. De volgende stap in de wooncarrière is naar volledig zelfstandig wonen ergens in een wijk met begeleiding. Al bij de start van het zelfstandig wonen op De Stroombeek wordt een aanvang gemaakt voor de overstap naar volledig zelfstandig wonen.

Geloof in eigen kracht

De begeleiding van Fonteynenburg werkt volgens de basismethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Fonteynenburg gelooft namelijk in de eigen kracht van elk mens. Een gewoon leven leiden, ook al verkeren mensen in een moeilijke fase van het leven. De organisatie en haar medewerkers richten zich op bevordering van herstel, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij. De focus ligt daarbij heel nadrukkelijk op mogelijkheden en krachten die iemand wél heeft en niet bij wat er (even) niet kan. Mensen in staat stellen hun eigen leven vorm te geven, ook als zij ondersteuning nodig hebben.

Lees ook ‘Waarom De Stroombeek?’
En wat vinden onze bewoners?