Vergoeding en kosten

Bij een geldige indicatie of beschikking worden de kosten voor Beschermd Wonen, Begeleiding (thuis), Dagbesteding en Ondersteuning vergoed op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gemeente), bij justitiële maatregelen (Forensische Zorg DJI) of vanuit de Wet Langdurige Zorg (zorgkantoor).

Kosten cliënten

Cliënten betalen een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen en wordt door de cliënt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaald.

WLZ

Fonteynenburg biedt ook Beschermd Wonen met of zonder dagbesteding aan mensen met een indicatie voor VG (Verstandelijk Gehandicapten). Dit wordt betaald uit de WLZ: de Wet Langdurige Zorg. In deze wet is bepaald welke kosten worden vergoed. Fonteynenburg biedt niet de mogelijkheid om extra aanvullende betaalde diensten af te nemen.