Toelichting aanmelden begeleiding thuis

Vanaf 1 januari 2015 beoordeelt de gemeente na overleg met u en uw eventuele hulpverleners welke begeleiding passend en nodig zijn voor u.

Als u een geldige AWBZ-indicatie heeft van het CIZ

Heeft u een geldige AWBZ-indicatie voor begeleiding individueel, dan gaat de aanmelding als volgt:

  • Stap 1: vul het aanmeldformulier in.
  • Stap 2: de zorgtoeleider van Fonteynenburg neemt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u, uw behandelaar of de aanmelder op voor een screening.
  • Stap 3: Als uit uw aanmelding en de telefonische screening blijkt dat Fonteynenburg u begeleiding kan bieden, dan nodigen we u uit voor een gesprek. U ontvangt hiervoor een uitnodigingsbrief.
  • Stap 4: In het gesprek bespreken we welke hulp u nodig hebt.
  • Stap 5: We zetten de afspraken op papier.
  • Stap 6: De begeleiding start.

Als u géén geldige AWBZ-indicatie heeft van het CIZ

Melding

U kunt zelf een melding doen bij uw gemeente of Fonteynenburg kan u hierbij helpen. Per gemeente verschilt het hoe de melding gedaan moet worden. Neem hiervoor contact op met uw gemeente of met Fonteynenburg op telefoon 085-4856901.
Zorg dat u uw Burgerservicenummer (BSN) en contactgegevens bij de hand hebt.

Gesprek Fonteynenburg

Als na telefonisch contact blijkt dat Fonteynenburg u begeleiding thuis kan bieden, plannen wij een afspraak met u. Tijdens dit gesprek brengen we uw situatie in kaart en melden we u aan bij uw gemeente.

Wat moet ik meenemen naar het gesprek voor begeleiding thuis?

  1. Geldig legitimatiebewijs
  2. Geldig zorgverzekeringsbewijs
  3. Document van een professional (bijvoorbeeld huisarts, psycholoog) waarin staat dat u psychiatrische problematiek heeft (indien beschikbaar)

Onderzoek en beschikking gemeente

Na deze aanmelding doet uw gemeente onderzoek naar uw situatie. Indien zij beoordeelt dat begeleiding van Fonteynenburg noodzakelijk is, volgt een beschikking. Na ontvangst van deze beschikking kan Fonteynenburg nadere afspraken met u maken en de begeleiding thuis starten.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust telefonisch contact op via 085-4856901 of via mail: zorgtoeleiding@fonteynenburg.nl.