Vanaf donderdag 1 februari start Fonteynenburg Opvang Dichtbij

Opvang Dichtbij is een tijdelijke opvang in ’t Seghe Waert, een woonzorgcentrum in de wijk Seghwaert, voor inwoners uit Zoetermeer met een psychische kwetsbaarheid. Deze personen moeten door een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis tijdelijk worden opgevangen. Wanneer er geen plek is in de eigen omgeving of binnen de bestaande zorg- en opvangmogelijkheden kunnen ze voor korte periode in Opvang Dichtbij terecht.
De gemeente Zoetermeer wil dat kwetsbare inwoners passend en zo zelfstandig mogelijk wonen en zo nodig ondersteuning krijgen. Door de komst van deze opvang kunnen de bewoners langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen buurt bij hun sociale netwerk. Dit helpt bij een sneller herstel. Kwetsbare inwoners houden meer regie op hun eigen leven.
Opvang Dichtbij komt tot stand door een intensieve samenwerking van de Gemeente Zoetermeer met Fonteynenburg, GGD Haaglanden, Opvang Verwarde Personen, Wijk GGZ, ZoSamen en GGZ Rivierduinen, Parnassiagroep, LIMOR, Middin en Fundis.

In ’t Seghe Waert

Op de locatie in het Seghe Waert begeleidt Fonteynenburg al cliënten in een beschermde woonvorm, Zegge Oost. In de nieuwe, toegevoegde opvang worden volwassenen voor korte duur preventief opgevangen. Er zijn twee opvangplaatsen beschikbaar voor zelfstandig verblijf.
Vanuit Zegge Oost zijn geschoolde herstelbegeleiders 24 uur per dag beschikbaar om de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Na een korte herstelperiode keren deze tijdelijke cliënten weer terug naar hun eigen woning of worden doorgeplaatst naar een andere (beschermde) woonvorm.

Aanmelding

De tijdelijke cliënten voor de opvang worden geplaatst via wijkaanvoerders, Opvang Verwarde Personen en de Wijk GGZ. Mits er plek is kunnen cliënten 24 uur per dag de worden geplaatst.

Maximaal verblijf

De maximale verblijfsduur ligt nog niet vast. Vooralsnog gaan we er uit vanuit dat cliënten na een periode van drie maanden weer kunnen terugkeren naar hun eigen woning of andere woonvorm. Mocht in de praktijk blijken dat de gemiddelde herstelperiode korter of langer is, dan wordt dit bijgesteld.

Mogelijkheden waarmaken

Opvang Dichtbij biedt extra mogelijkheden om mensen voor korte tijd intensief te begeleiden, te stabiliseren en te werken aan een terugkeer naar hun eigen woonsituatie. Een mooie maar ook noodzakelijke aanvulling op bescherming en begeleiding van bewoners met een psychische kwetsbaarheid in Zoetermeer.

Werkagenda op weg naar 2020

Opvang Dichtbij is een onderdeel van de werkagenda op weg naar 2020.
Met deze werkagenda willen wij de zorg voor psychisch kwetsbare inwoners verder verbeteren. Het doel is dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Door formele en informele zorg met elkaar te verbinden, ontstaat een netwerk in de wijk waar deze kwetsbare Zoetermeerders zelf ook onderdeel van uitmaken. Eventuele problemen kunnen zo op tijd worden gesignaleerd, besproken en actief worden aangepakt. Daarbij wordt samen met de cliënt gekeken welke ondersteuning in de wijk nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Werkagenda op weg naar 2020 is een samenwerking tussen gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, GGZ Rivierduinen, LIMOR, RIBW Fonteynenburg en ZoSamen.