Ervaringsdeskundigheid: samenwerking met werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

zorgzijn-werktIn de afgelopen twee jaar is het thema ervaringsdeskundigheid definitief op de agenda van Fonteynenburg, maar ook op die van andere organisaties verschenen. Zo ook bij ZorgZijn Werkt, de regionale werkgeversvereniging waar Fonteynenburg al geruime tijd intensief mee samen werkt.

Toen Fonteynenburg besloot aan de slag te gaan met ervaringsdeskundigheid liet ZorgZijn Werkt al snel weten hierin samen op te willen trekken. Ook zij signaleerden de trend en toenemende vraag naar ervaringsdeskundigheid binnen de sector, maar vooral ook de vele vragen die er bij organisaties leven ten aanzien van implementatie en inzet van ervaringsdeskundigheid.

Fonteynenburg vond al snel commitment bij LIMOR voor de oriëntatie op het openen van een vestiging van de Howie the Harp-opleiding tot ervaringsdeskundige van Pameijer in de regio Den Haag. ZorgZijn Werkt haakte vanaf het begin aan om de verbinding met de ketenpartners en de sector te kunnen leggen. Om de opleiding tot een succes te maken, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mogelijkheden voor stage en arbeidsplaatsen voor ervaringsdeskundigen gecreëerd worden. Gezamenlijk werd geconstateerd dat er behoefte was aan het informeren en meenemen van onze ketenpartners en ZorgZijn Werkt nam het initiatief om een bijeenkomst te organiseren.

In het najaar van 2015 werd de vergaderruimte van LIMOR en Fonteynenburg omgebouwd tot een conferentiezaal en de opkomst was groots. Pameijer gaf een presentatie over de opleiding en studenten van de opleiding vertelden over hun ervaringen. Gemeenten, UWV, ketenpartners, ervaringsdeskundigen en professionals waren present om geïnformeerd te worden over de Howie the Harp-opleiding en wat dit kon betekenen voor ervaringsdeskundigheid in de regio. Het werd een waardevolle middag, waarin ook veel gesproken werd over wat er voor organisaties nodig is om ervaringsdeskundigheid te implementeren.

ZorgZijn Werkt bleef vervolgens aangehaakt bij het proces dat LIMOR en Fonteynenburg gezamenlijk doorliepen om uiteindelijk toe te werken naar het openen van een vestiging van Howie the Harp in de Haagse regio. Er werden gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd voor het UWV Den Haag en het Werkgeversservicepunt Den Haag, en ZorgZijn Werkt organiseerde een bijeenkomst voor aangesloten organisaties over het implementeren van ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie.

Daarnaast heeft ZorgZijn Werkt ondersteund bij het aanvragen van een subsidie om het openen van de Howie the Harp-vestiging mogelijk te maken. Op dit moment is er goede hoop dat de vestiging volgend jaar gerealiseerd gaan worden, mede dankzij de inspanningen van ZorgZijn Werkt.

De samenwerking met ZorgZijn Werkt verloopt dan ook zeer positief. ZorgZijn Werk is erop gericht om partijen binnen het netwerk met elkaar te verbinden en de samenwerking op te zoeken. Wat betreft ervaringsdeskundigheid spelen zij hier nu en in de toekomst dan ook een belangrijke ondersteunde rol!