Fonteynenburg ontvangt compliment van Werkgeversservicepunt Den Haag voor Social Return 2016

award-social-return-2016-den-haag-6Negen nieuwe medewerkers betaald ‘aan de slag’

Onlangs heeft Fonteynenburg uit handen van het Werkgeversservicepunt Den Haag een compliment ontvangen voor het feit dat Fonteynenburg haar Social Return afspraak halverwege 2016 al ruimschoots heeft behaald. Fonteynenburg behoort daarmee tot de betere presterende werkgevers op dit punt.

“Geen verplichting maar DNA”

Bij het afsluiten van overeenkomsten tussen gemeenten en zorginstellingen geldt een Social Return On Investment (SROI)-verplichting. Partijen komen overeen dat de zorginstellingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar mogelijk een baan aanbiedt. Het gaat hier om mensen die vanwege ziekte, beperkte inzetbaarheid, langdurige uitkering, leeftijd (jongeren en ouderen 55+), herintreding of weinig werkervaring (net afgestudeerden) moeilijker aan een baan kunnen komen. De SROI-verplichting bedraagt 5% van de opdrachtsom. Ilse Campignon, P&O adviseur bij Fonteynenburg: “Deze SROI-verplichting wordt door ons eigenlijk niet als een opgelegde verplichting gevoeld. Het maakt deel uit van ons DNA. Wij kijken meer naar wat mensen wél kunnen, dan naar wat ze niet kunnen. Wij geloven namelijk heel sterk in ‘mogelijkheden waarmaken’.”

Deze visie heeft ertoe geleid dat Fonteynenburg in 2016 al met negen nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, een arbeidscontract heeft afgesloten. Campignon: “Naast een betaalde baan bieden we ook stages en werkervaringsplaatsen aan. Uiteraard blijft een relevante opleiding altijd een vereiste. Maar soms hebben mensen alle papieren wel in huis maar hebben zij nog geen werkervaring op kunnen doen. Wij bieden hen graag die kans.”

160546_szw_socialreturn_2016_v2De kracht van ervaringsdeskundigen

Het betreft niet altijd banen in het primaire proces maar ook in ondersteunende functies op het gebied van administratie, ICT en facilitair. “In het primaire proces werken we met ervaringsdeskundigen. Collega’s met eigen cliëntervaring die de eigen ervaringen juist functioneel inzetten. Veel ervaringsdeskundigen vallen onder de doelgroep van de participatiewet. Zij zijn op verschillende niveaus binnen de organisatie in te zetten afhankelijk van werkervaring en opleidingsniveau”, aldus Campignon. Fonteynenburg streeft er ook naar eigen cliënten in te zetten op betaalde banen binnen de organisatie. Een laagdrempelige manier om succeservaringen op te doen om vervolgens buiten Fonteynenburg aan de slag te gaan.