Fonteynenburg opent De Stroombeek in Den Haag

Maandag 4 juli zijn negentien cliënten van Fonteynenburg verhuisd naar De Stroombeek. Deze nieuwe locatie in Den Haag biedt elf cliënten ondersteuning in Beschermd Wonen, terwijl acht cliënten zelfstandig units huren, maar nog ambulante begeleiding op De Stroombeek krijgen. De Stroombeek is een voorbeeld bij uitstek voor de koppeling van het herstelproces van de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) en fasewonen.

Unieke wooncarrière

Op De Stroombeek wonen cliënten met een psychiatrische problematiek in combinatie met een eventuele verslaving (harddrugs uitgesloten), licht verstandelijke beperking en/of forensisch kader. In de elf Beschermd Wonen-units wonen cliënten die al een vorm van dagbesteding en/of werk hebben.

De acht bewoners van de zelfstandige units wonen zelfstandig maar krijgen nog ambulante begeleiding thuis. Zij zijn al weer een hele stap verder richting zelfstandigheid. Het zelfstandig wonen is nu nog binnen de beschutting van De Stroombeek met zo nodig een terugvalmogelijkheid op de begeleiding vanuit het Beschermd Wonen. De volgende stap in de wooncarrière is naar volledig zelfstandig wonen ergens in een wijk met begeleiding. Al bij de start van het zelfstandig wonen bij De Stroombeek wordt een aanvang gemaakt voor de overstap naar volledig zelfstandig wonen. Deze benadering past goed bij het woonmodel van Fonteynenburg dat vijf fasen van doorstroming omvat.