Sociaal beheer statushouders Zoetermeer: Fonteynenburg maakt het waar

statushoudersOmdat Fonteynenburg kennis en ervaring heeft op het gebied van groepsbegeleiding heeft Gemeente Zoetermeer Fonteynenburg begin 2016 gevraagd zorg te dragen voor het sociaal beheer/woonbegeleiding van 32 statushouders op vijf verschillende groepsaccommodaties in Zoetermeer. Op de groepsaccommodaties wonen groepen van Eritrese vrouwen en Syrische mannen.

Met elkaar

De gemeente Zoetermeer heeft de regie over de algehele begeleiding van de statushouders. De specifieke taken zijn over drie deelnemende partijen verdeel. Zo geeft Vluchtelingenwerk Nederland de statushouders individuele begeleiding en zorgt voor de juiste papieren. Piëzo zorgt ervoor dat de statushouders snel starten met maatschappelijk integratie en taalles. Fonteynenburg tot slot is verantwoordelijk voor het sociaal beheer van de groepen op de verschillende locaties. Onder het sociaal beheer wordt verstaan:

  • Samenleven in een schone, veilige leefomgeving, hanteren en nakomen van huisregels, afspraken en toezicht houden over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.
  • Samenleven met en in de woonomgeving door informatie en voorlichting te geven aan de woonomgeving.
  • Voorkomen en verhelpen van noodsituaties binnen en rondom de woonlocaties.

Betrouwbaar, oplossingsgericht en flexibel

Om de nieuwe bewoners veilig en prettig in de wijk te kunnen laten wonen, startte Fonteynenburg in februari 2016 met intensieve groepsbegeleiding op alle woonlocaties. De acute hulpvraag vroeg om snel handelen en oplossingsgericht denken en werken. Fonteynenburg heeft haar kernwaarden Betrouwbaar (doen wat je zegt), Oplossingsgericht en Flexibiliteit waargemaakt. Al na twee maanden werd duidelijk hoe de verschillende groepen hun plek hadden gevonden in het samenleven met elkaar en met de leefomgeving. Daar waar mogelijk wordt de begeleiding af- of opgeschaald.

René Brandsema, clustermanager Fonteynenburg: “Ik ben er trots op hoe Fonteynenburg de opvang van de statushouders in zo’n korte tijd heeft vormgegeven. We hebben nauwelijks voorbereidingstijd gehad en dat heeft natuurlijk een zware wissel op de collega’s getrokken. De BW-locatie De Zegge (Beschermd Wonen) moest gewoon doorgaan, terwijl enkele medewerkers naast hun dagelijkse werk ook begeleiding aan de statushouders hebben gegeven. Mijn complimenten hoe het team dit met elkaar heeft ingevuld!”

Waar bestaat de begeleiding uit?

Fonteynenburg is dus verantwoordelijk voor het sociaal beheer gedurende 24 uur per dag/7 dagen per week en is minimaal een paar keer per dag aanwezig op de verschillende locaties. De frequentie en intensiteit van de groepsbegeleiding is afhankelijk van de vraagstukken die spelen binnen de groep en/of omgeving van de groep, de grootte van de groep, het opleidingsniveau en mate van zelfredzaamheid van de groep en de etniciteit van de groep. We begeleiden de statushouders in de omgang met de buren, brengen samen structuur in de dag aan, maken afspraken met instanties, en leggen contacten met de gemeente en instanties. De taalbarrière lossen we op met pictogrammen en gebaren. De ervaring die Fonteynenburg heeft met dove cliënten op de locatie De Startbaan in Zoetermeer, komt hierbij goed van pas. Ook wordt gebruik gemaakt van de tolkentelefoon. De Syrische mannen spreken over het algemeen redelijk tot goed Engels.

De statushouders vonden Fonteynenburg soms wat streng. Dat valt te verklaren vanuit de verwachting die de meesten hadden: vanuit het COA direct zelfstandig aan de gang en dan valt wonen in een groep niet altijd mee. En hoewel er statushouders zijn die graag aansluiting bij de Nederlandse gewoonten zoeken, blijft die aansluiting soms nog wat onwennig. De Syrische mannen zijn sneller zelfstandig en verrichten al vrijwilligerswerk.

En straks?

De begeleiding loopt tot juli 2016. Daarna gaan de vrouwen over naar het verzorgingshuis ’t Seghe Waert in Zoetermeer, waar Fonteynenburg een locatie voor beschermd wonen heeft, om zelfstandig te gaan wonen. Fonteynenburg begeleidt dan nog minimaal. De Syrische mannen wonen al gezamenlijk in ééngezinswoningen.