“Jullie zijn de best practice die ik gezien heb. Fantastisch!”

11 april 2016 heeft De Beukenhof ‘hoog bezoek’ ontvangen van Dirk den Hollander (een van de hoofdontwikkelaars van de methodiek SRH, Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen). Den Hollander had goede verhalen gehoord over hoe SRH op de Fonteynenburg locatie in Rijswijk is geïmplementeerd.
Binnen Fonteynenburg wordt gewerkt met de methodiek SRH als belangrijkste fundament. Om te herstellen moeten cliënten zich ‘empowered’ voelen. Empowered vertaalt zich in het herwinnen van autonomie en het durven nemen van risico’s en verantwoordelijkheid. De focus ligt daarbij op potentieel en krachten. Mensen in staat stellen hun eigen leven vorm te geven, ook als zij ondersteuning nodig hebben; dat is een belangrijke kern van empowerment en een eerste doel van herstelgerichte zorg. Fonteynenburg heeft deze vorm van werken geborgd in haar Methodisch Begeleidingskader: SRH.

Donna Heijnsdijk, Individueel Begeleider op De Beukenhof: “We hebben Den Hollander kennis laten maken met de inrichting van Plancare 2 en een toelichting gegeven op hoe we de formulieren gebruiken. Bij De Beukenhof hebben alle bewoners een Persoonlijk Profiel en Plan, een Crisiskaart, een Relatie-communicatie-profiel, een Vijf-Pijler-Analyse en een Netwerkanalyse. Den Hollander was blij te zien dat Fonteynenburg de ‘ladekast’ zo goed benut.

De ‘bedenker’ van SRH kreeg ook een inkijkje in het Herstelgerichte Fasenmodel, waarbij bewoners worden ingedeeld in de fases zoals de SRH die beschrijft. Dit Fasenmodel geeft concrete handvatten aan de medewerkers die de cliënt ondersteunen in zijn herstelproces. Werken volgens dit model zorgt voor focus op het hersteltraject en stuurt aan op gebruik maken van de veelgebruikte hulpmiddelen van de ladekast.
Door Den Hollander rond te leiden in het Beukenbos (een project door cliënten met ondersteuning van begeleiders en studenten), kreeg hij met eigen ogen te zien hoe bewoners van De Beukenhof uit hogere fases andere bewoners op weg helpen en aansturen.

Den Hollander was onder de indruk over hoe SRH de boventoon voert in de begeleiding op De Beukenhof. Een ontwikkeling die zijn inziens met name te danken is aan een goede teamsamenwerking. Den Hollander: “Een voorwaarde voor een volledige implementatie. Je doet het samen waardoor de visie breed wordt gedragen. De Beukenhof van Fonteynenburg is echt de best practice die ik tot nu toe heb gezien. Fantastisch!”