Digitaal publiek jaarverslag 2015 Fonteynenburg beschikbaar

jaarverslag2015Uitwisseling, durven doen wat ondenkbaar is, vitaliteit en uit patronen stappen: dit zijn slechts een paar van de beloftes die de medewerkers en Cliëntenraad van Fonteynenburg eind vorig jaar met elkaar hebben geformuleerd.

Fonteynenburg gelooft in de eigen kracht en talenten van ieder individu. Een gewoon leven leiden, ook al verkeren mensen in een moeilijke fase van het leven.
Ter ondersteuning van mensen met een ernstige psychische aandoening richten wij ons op ondersteunen van wonen, bevordering van herstel (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen), zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij. In 2015 is de kracht- en herstelgedachte verder ontwikkeld en stevig in de organisatie neergezet.

Dynamiek is kenmerkend voor Fonteynenburg anno 2015. Zo hebben we door de transitie van de AWBZ naar de Wmo veel geïnvesteerd in de opbouw van relaties met gemeenten en uiteenlopende samenwerkingspartners. Dit heeft geleid tot sterke netwerken en innovatie in de keten. We nemen positie in maar blijven vooral in beweging!

Benieuwd naar wat allemaal is gerealiseerd in 2015? Hoe Fonteynenburg haar cliënten in hun kracht zet? Naar ervaringsverhalen van cliënten? Of naar de professionele ontwikkeling van de Cliëntenraad?

Klik dan hier voor ons publiek jaarverslag 2015.