Bijeenkomst ‘Duurzame Participatie Ervaringsdeskundige’ dinsdag 5 april bij Fonteynenburg

ZorgZijn Werkt, de werkgeversorganisatie voor Zorg en Welzijn, organiseert dinsdag 5 april van 10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst ‘Duurzame Participatie Ervaringsdeskundige’. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Fonteynenburg.
RIBW Fonteynenburg en LIMOR signaleren het belang van de bijdrage die ervaringsdeskundigen kunnen leveren aan herstelgericht werken. Daaruit is het streven ontstaan om onder ketenpartners en stakeholders draagvlak te creëren om de Howie the Harp-opleiding tot ervaringsdeskundige, die nu al succesvol is gebleken in Rotterdam, Arnhem en Tilburg, naar de regio Haaglanden te halen. In deze bijeenkomst nemen zij u graag mee in hun inspirerende ideeën hierover.

Aanleiding bijeenkomst

Zoals u weet hebben mensen met ernstige psychische aandoeningen vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer deze mensen opgeleid zijn tot professionele ervaringsdeskundige zijn ze van grote waarde in de weg naar herstel van cliënten. De Howie the Harp-opleiding leidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot professionele ervaringsdeskundige. Met als resultaat dat 75% van de afgestudeerden een weg naar duurzaam betaald werk heeft gevonden.

Programma

  1. Nyncke Bouma, Directeur-Bestuurder van RIBW Fonteynenburg, neemt u mee in het initiatief om Howie the Harp naar de regio Haaglanden te halen.
  2. Vervolgens volgt een uitleg van de Howie the Harp methodiek en komt een afgestudeerde van de opleiding aan het woord.
  3. Tot slot bestaat er de mogelijkheid om met elkaar (gemeenten en UWV zijn ook uitgenodigd) over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Aanmelden kan hier.