Elkaar ontmoeten in de wijk Seghwaert in Zoetermeer

Fonteynenburg biedt elke woensdag en vrijdag van 10.00-16.00 uur de mogelijkheid voor cliënten van verschillende zorgorganisaties en mensen uit de wijk om samen te komen op een mooie locatie in Zoetermeer; steunpunt ontmoetingscentrum Cjoe. Hier kunnen mensen een kopje thee/koffie drinken, een spelletje doen, gebruik maken van de computer of gewoon rustig de krant lezen. Er zijn ook creatieve activiteiten te doen, bijvoorbeeld schilderen op servies, canvas of glas en je kan je opgeven voor een workshop.

Elke woensdag en vrijdag is er om 10.00 uur koffie en thee. Om 11.00 uur start de voorbereiding voor de lunch. Samen met een bezoeker worden de boodschappen gedaan en de lunch voorbereid, zodat er om 12.00 uur samen geluncht kan worden. Om 13.30 uur start een activiteit.

Bezoekers aan Cjoe kunnen zich ook opgeven voor verschillende workshops die onze eigen begeleiders of vrijwilligers geven, zoals Nederlandse Gebarentaal, fotografie en les in ontspanning en meditatie. Ieder kwartaal biedt Fonteynenburg diverse nieuwe activiteiten of workshops aan. Vraag naar het programma bij de begeleiders in Cjoe. Ook kan je les krijgen in schaken (groepsles) en allerlei soorten media zoals omgaan met de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon (individuele lessen).

Voor iedereen!

Iedereen is welkom bij Cjoe. Bewoners uit de wijk/Zoetermeer zijn ook van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen, deel te nemen aan activiteiten of mee te helpen. De inloop, activiteiten en workshops zijn voor iedereen toegankelijk en hier zijn geen kosten aan verbonden (met uitzondering van de lunch, hier vragen wij een bijdrage voor van €1,50).

Cjoe is tot stand gekomen door middel van een samenwerking tussen Vierstroom en Fonteynenburg, waarbij Fonteynenburg een ruimte op de begane grond van het verzorgingstehuis, ’t Seghe Waert, in gebruik heeft genomen om het ontmoetingscentrum vorm te geven.
Piëzo is tevens betrokken bij ons ontmoetingscentrum, zo heeft inmiddels een vrijwilliger van Piëzo haar plek als gastvrouw bij Cjoe gevonden. Door de inbreng van Piëzo kunnen wij beter achterhalen waar de behoeften liggen van de mensen in de wijk; in gezamenlijkheid kunnen wij dan diverse activiteiten/projecten opzetten. In samenwerking met Piëzo en de Vierstroom zal er bijvoorbeeld in de week van de eenzaamheid een creatieve activiteit en een lunch plaatsvinden. Daarnaast zullen er aan het einde van het jaar door Piëzo en Fonteynenburg informatiemarkten met verschillende thema’s georganiseerd worden. Hierbij geldt wederom dat iedere geïnteresseerde welkom is.

Fonteynenburg organiseert dit omdat wij aan iedereen de mogelijkheid willen bieden om deel te nemen aan sociale en educatieve activiteiten, zonder dat men hierin beperkt wordt door financiële middelen. Daarnaast fungeert Cjoe als een ontmoetingsplek, waarbij leeftijd, medische achtergronden e.d. geen rol spelen, maar het gewoon een plek is waar je als wijkbewoner van Zoetermeer een fijne dag kunt beleven.

Steunpunt ontmoetingscentrum Cjoe bevindt zich op de begane grond van verzorgingshuis ’t Seghe Waert, Vaartdreef 115, 2724 GE in Zoetermeer. De begeleiding is tevens vaardig in de Nederlandse gebarentaal en levert gespecialiseerde zorg aan doven en slechthorenden.